• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Metodologia
Aula

Aula

Al Centre d'Idiomes Moderns, la UOC et dóna la possibilitat d'estudiar idiomes independentment de titulacions i coneixements previs.

El Centre d'Idiomes Moderns incorpora eines com Langblog o Tandem, que han estat desenvolupades pel projecte europeu SpeakApps, liderat per la UOC. Aquestes permeten practicar eficaçment totes les competències necessàries per dominar un idioma.

Els cursos i títols del Centre d'Idiomes Moderns es corresponen amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Això et facilitarà acreditar els teus coneixements.