• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Metodologia
Docència

La docència al Centre d'Idiomes Moderns

El docent que t’acompanya al llarg de l’assignatura a la UOC es diu professor col·laborador. El professor col·laborador és el responsable de dinamitzar l’aula, dirigir i avaluar el teu aprenentatge i resoldre els teus dubtes i consultes.

També proporciona l’ajut necessari perquè progressis sense dificultats i resol dubtes sobre els continguts o la metodologia. Cada estudiant rep un retorn personalitzat sobre el seu progrés. A partir de l’observació del grup, el professor col·laborador proposa activitats específiques per a millorar les habilitats orals i escrites dels estudiants.

Els professors col·laboradors són coordinats per un equip de professors responsables d’assignatura, que s’encarreguen de mantenir els continguts actualitzats, desenvolupar innovacions orientades a millorar el procés d’aprenentatge i assegurar la coherència i l’eficàcia de la docència. Aquests professors, que tenen una àmplia experiència docent, estan actius en recerca.

En el nivell inicial, la llengua de comunicació amb l’estudiant a l’aula és el català o el castellà, segons el campus en el qual s’hagi fet la matrícula. A poc a poc, s’hi van incorporant elements de la llengua que s’estudia.