• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Centre d'Idiomes Moderns Metodologia

Com s'aprenen idiomes a la UOC?

Aprenem llengües en situacions reals de comunicació: quan coneixem parlants d’altres llengües, llegim rètols a l’estranger, escrivim missatges electrònics, fem cerques a internet o demanem informació a empreses d’altres països. Tot recreant al màxim aquests contextos, el Centre d'Idiomes Moderns de la UOC basa la seva metodologia en un ensenyament orientat a l’acció i la participació, sense deixar de banda l’estudi de la gramàtica.

Amb l’afany de compaginar la flexibilitat de l’aprenentatge en línia amb la qualitat de la docència acadèmica, la UOC ha anat adaptant aquesta metodologia a l’entorn virtual. Avui, els pilars principals de l’ensenyament de llengües a la UOC són les activitats, tant orals com escrites, que l’estudiant haurà de fer individualment i amb els companys. L’organització del curs permet que tothom pugui treballar al seu ritme, sense desplaçaments i amb una gran flexibilitat horària.

Aula

L’aula és l’espai de comunicació amb el professor col·laborador i amb els altres estudiants, a més del lloc per fer determinades activitats en grup.


Docència

El professor col·laborador és la persona que guia els estudiants al llarg del curs i els avalua. També et donarà l’ajut necessari i et resoldrà els dubtes que puguin aparèixer.

Treball col·laboratiu

El treball en col·laboració amb un o diversos companys de l’aula és un dels elements fonamentals de l’enfocament del Centre d'Idiomes Moderns.

Avaluació

El Centre d'Idiomes Moderns fa servir un sistema d’avaluació continuada que impulsa i acompanya el procés d’aprenentatge de l’estudiant.

Dedicació i ritme de treball

L’aprenentatge virtual té l’avantatge de ser molt flexible, però també requereix una bona organització per part de l'estudiant.