• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Metodologia
Treball col·laboratiu

Treball col·laboratiu

Les llengües s’aprenen quan es practiquen. Per això, a cada curs hi ha unes activitats determinades que hauràs de fer en col·laboració amb un o diversos companys de l’aula. Formareu grups d’aprenentatge de 2, 3 o 4 persones i, sempre en la llengua que s’estudia, us posareu d’acord per a resoldre tasques i problemes o superar reptes emmarcats en situacions reals. Els grups es relacionen mitjançant conferències telemàtiques (tipus Skype) o en espais d’escriptura com Wikispaces.

L’ús de la llengua estudiada tant per a elaborar el resultat com en la comunicació impulsa l’aprenentatge i és un dels elements fonamentals de l’enfocament que fa servir el Centre d'Idiomes Moderns.