Aquest espai recull webs de difusió del coneixement impulsats o coimpulsats per la UOC i altres institucions del sectors afins.