L’eLearn Center (eLC) és l’element del qual es dota la UOC per a facilitar la recerca aplicada en aprenentatge virtual, fomentar la innovació en aquest àmbit i transmetre a dins i a fora de la institució el valor de l’aprenentatge virtual com a element constitutiu de la identitat de la Universitat. 

 

Misió, visió i valors

 

Guies clau de l'eLearn Center

 

Model educatiu de la UOC