• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Coneix l'eLearn Center
Missió i visió

Missió


L'eLC té per objectiu avaluar i optimitzar el model educatiu de la UOC de forma constant. Per això, el centre és concebut com un entorn obert −específicament dissenyat per al professorat i personal de gestió− dedicat a l'experimentació, la recerca aplicada, la innovació i la formació en e-learning.

Visió


L'eLC ha de ser el centre que impulsi l'evolució i l'excel·lència del model educatiu de la UOC, tant des del punt de vista pedagògic com tecnològic, amb l'objectiu de situar la Universitat com a centre de referència internacional en e-learning.

Elements rellevants de la visió

  • La UOC com a laboratori.
  • L'evolució del model educatiu com a eix.
  • La recerca aplicada sobre la mateixa UOC.
  • L'aprenentatge en línia com a valor i eina de treball.
  • L'aprenentatge en línia com a territori.
  • L'eLC com a creador de tendències en e-learning.