Per què un eLearn Center?

L'eLearn Center té com a objectiu potenciar la recerca aplicada centrada en aprenentatge en línia (e-learning), fent servir dades obtingudes dins la mateixa institució, bé d'usuaris o bé d'espais o processos, en benefici de la innovació i contribuint a millorar la qualitat de l'ensenyament. Treballa des de diferents àmbits per tal d'oferir la millor experiència d'aprenentatge a l'estudiant i donant servei al professorat per a aconseguir aquesta fita.

Ofereix, entre altres serveis, l'anàlisi i el redisseny d'assignatures o programes, l'organització de sessions temàtiques, l'estudi i la selecció de recursos d'aprenentatge, l'obtenció de dades per a millorar la pràctica docent i un espai d'experimentació per a proves pilot en entorns reals, a més de centrar-se en la tasca d'observació del panorama de l'aprenentatge en línia. 

 
Liderem el canvi del model educatiu. Fem realitat el teu somni d'aprenentatge.

Liderem el canvi del model educatiu. Fem realitat el teu somni d'aprenentatge.

Missió

Liderar el canvi del model educatiu. Ser un motor de la recerca en e-learning al món.

Visió

Situar la UOC com a referència mundial en l'aprenentatge en línia.

Valors

L'eLC es guia pels valors que regeixen l'acció de la UOC.