• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir
eLearn Center
eLearn Center
Shaping learning, rethinking teaching

L'eLearn Center és l'instrument amb què es dota la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per a facilitar la recerca aplicada en e-learning, fomentar la innovació en aquest àmbit i transmetre a dins i a fora de la institució el valor de l'e-learning com a element constitutiu de la identitat de la UOC.

Recerca aplicada en e-learning

A l'eLearn Center s'entén per recerca aplicada en e-learning la que té l'objectiu de potenciar la recerca usant la mateixa UOC com a escenari i que fa servir dades obtingudes en aquest context, ja sigui d'usuaris, espais o processos de la institució. Això fa que el seu resultat sigui altament traslladable a les experiències docents de la universitat, de manera permanent o en forma d'experiència pilot, en benefici de la innovació i contribuint a la millora de la qualitat.

Suport a la docència

L'eLearn Center té una vocació clarament orientada al professorat de la UOC, al qual ofereix, entre d'altres serveis, anàlisi i redisseny d'assignatures o programes, organització de sessions temàtiques, exploració i selecció de recursos d'aprenentatge, dades per a la millora de la pràctica docent o un laboratori d'experimentació per a provar pilots en entorns reals.

 

Agenda
    Carregant informació...