Element_Grafic_eLC_noulema_oct_retoc

Què és l'eLearn Center?

L’eLearn Center és l’element del qual es dota la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per facilitar la recerca aplicada en e-learning, fomentar la innovació en aquest àmbit i transmetre a dins i a fora de la institució el valor de l'e-learning com a element constitutiu de la identitat de la UOC.

Entrevista destacada

Rosalind James, directora de dehub

«Les institucions educatives han de repensar la seva missió i establir l'excel·lència en l'aprenentatge com a component bàsic»

La Dra. Rosalind James és la directora del dehub, un centre de recerca i innovació en e-learning de la Universitat de Nova Anglaterra (Austràlia). És també coeditora de la revista RUSC i té una llarga trajectòria com a investigadora en el camp de l'e-learning, en el qual ha col·laborat amb la UOC diverses vegades participant en seminaris i fent recerca a l'eLearn Center.