• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Innovació
Convocatòria APLICA

Què és APLICA?

  • És la convocatòria interna d'ajudes per a l'execució d'iniciatives i proves pilot que tinguin per finalitat desenvolupar projectes d'innovació en els àmbits de la pràctica docent i de la gestió universitària de la mateixa UOC.

Què ofereix?

  • Suport en la definició de projectes i acompanyament al llarg de tot el procés d'execució.
  • Serveis necessaris per al desenvolupament dels projectes.
  • Suport en la difusió dels resultats obtinguts.

Modalitats de projectes APLICA

Innovació docent

Projectes relacionats amb el procés d'ensenyament i aprenentatge, que incideixen en qualsevol dels elements principals del model educatiu (activitat d'aprenentatge, acompanyament, recursos i col·laboració), o en tots en el seu conjunt; aplicació de les TIC en el procés d'aprenentatge; disseny de l'oferta formativa; metodologies d'ensenyament i d'avaluació en educació superior en línia.

Innovació en la gestió universitària

Projectes relacionats amb la definició de processos, aplicacions i eines de gestió universitària, tant en l'àmbit de la captació d'estudiants, la gestió acadèmica, el màrqueting, el suport a l'acció docent, la gestió dels recursos per a l'aprenentatge, el model organitzatiu, la comunicació i la difusió, la imatge institucional, el suport a la recerca i a la transferència, com en aspectes relacionats amb la gestió econòmica.

Les dues modalitats responen a una concepció àmplia tant de la innovació com de l'e-learning que inclou no només la perspectiva estrictament pedagògica o tecnològica sinó també l'organitzativa i institucional.
 

Convocatòria APLICA 2016

Aquesta edició dels APLICA segueix en la línia de fomentar la innovació dins la UOC, tant en l'àmbit docent com de gestió, i continua apostant per un model d'innovació oberta com a recurs per afavorir la participació i donar impuls a l'esperit innovador al si de la Universitat.

De nou, la convocatòria s'ha plantejat d'acord amb uns reptes als quals cal donar resposta, i que tenen a veure amb diferents àmbits estratègics de la UOC:

  • Transformar la UOC per mitjà de la mobilitat i la ubiqüitat
  • Learning Analytics. Conèixer i millorar la UOC des de les seves dades
  • Personalització de la docència
  • Eixamplar els límits del model UOC i l'educació en línia

Per al desenvolupament de la convocatòria s'ha creat una plataforma* adreçada a tot el personal UOC on es convida a compartir les propostes de solució als reptes plantejats, a seguir el procés de maduració de la pròpia idea i a participar en les dels altres companys.

 

* L'accés a la plataforma, així com les bases completes de la convocatòria, es troben dins l'apartat Recerca i Innovació / Convocatòria APLICA del Campus Virtual.