• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Innovació
Projectes PETRA

Els projectes estratègics transversals (PETRA) són projectes singulars, transversals i interdisciplinaris, amb un cert component d'innovació, que volen donar resposta a les necessitats i demandes clau del Pla estratègic de la UOC.

Tenen com a objectiu desenvolupar nous productes, serveis, sistemes o models de negoci que incrementin l'avantatge competitiu de la proposta UOC.

Projectes estratègics transversals 2015

Els projectes estratègics transversals que es desenvoluparan durant el 2015 són:

 • SAFE - Suport i Acompanyament per a la Fidelització de l'Estudiant

  Projecte que contempla quatre proves pilot orientades a reduir l'abandonament dels estudiants a la UOC. Els dos primers pilots volen influir en la reducció de les taxes d'abandonament tot millorant el retorn docent (feedback), el primer per mitjà de la hipòtesi d'una disminució de la ràtio d'estudiants per aula i l'altre per mitjà dels efectes d'un increment d'eines de comunicació síncrona als espais d'aprenentatge.

  El tercer pilot explora nous sistemes d'atenció específics d'acompanyament als alumnes que no poden seguir el model d'avaluació i cauen en aquesta situació de desconnexió. El quart vol experimentar amb les eines i recursos més adients amb els quals cal proveir els docents per detectar amb antelació els estudiants que puguin entrar en aquesta situació de risc per al seu aprenentatge.
 • Autoria (nom provisional)

  Aquest projecte consisteix a crear una eina per a facilitar la creació/edició dels recursos d'aprenentatge de la UOC, en un sentit ampli: mòduls didàctics, però també activitats, plans docents, guies de programari, etc.

  Aprofita els resultats i desenvolupaments obtinguts per altres projectes APLICA anteriors en matèria de multiedició de continguts, edició de recursos en obert, creació de materials didàctics al núvol, etc.