• Inici
  • /Laboratori d'Experimentació
  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

eLearn Center Laboratori d'Experimentació

Què és?

  • El laboratori d'experimentació sobre e-learning de la UOC facilita instruments per a la innovació i la recerca aplicada en e-learning a la vegada que aporta dades per a l’anàlisi i la millora del model educatiu.

Què ofereix?

  • Un laboratori en xarxa per a la recerca i la docència.
  • La infraestructura i els instruments necessaris per a realitzar experiments en e-learning com ara projectes de recerca aplicada i d'innovació docent.
  • Un context flexible però controlat per a l'observació i la recollida de dades i evidències.
  • Una base de dades de Learning Analytics per a la recerca i la docència que inclou informació des de l’any 2007 i proporciona les eines de tractament Big Data necessàries per a explorar-la.

L’entorn educatiu de la UOC, que utilitza intensivament l’e-learning, constitueix un espai immillorable per a la recerca aplicada i la innovació en aquest àmbit. L’e-learning és, a més, quelcom en construcció i en constant evolució, que necessita ser alimentat de manera continuada. La recerca aplicada i la innovació són doncs elements clau per tal de que la universitat pugui donar resposta a nous reptes i necessitats i han de poder aplicar-se dins la pròpia institució.

Es considera, doncs, tot l’espai educatiu de la UOC com a un laboratori per a l’experimentació i la investigació i s’ofereixen els mecanismes per a poder realitzar aquests experiments sense interferir ni posar en compromís l'operativa habitual de la universitat. A la vegada, també s’ofereix infraestructura i suport per a projectes finançats externament o en col·laboració fora de l’espai educatiu de la universitat, amb l’objectiu de facilitar-ne l’encaix i el reaprofitament posterior dels resultats dins de la pròpia UOC.

El laboratori d’experimentació té per objectiu, doncs, estimular i fomentar l’experimentació, garantir-ne la seva transferibilitat als equips interns de la universitat i estimular així el canvi dins la pròpia institució. Per això, aporta la infraestructura i els instruments necessaris per a poder efectuar mesures i experiments sota unes condicions controlades i mesurables.

Dissenyat sobre el concepte de computació i serveis al núvol, aquest Laboratori és un espai obert als professors, investigadors i gestors de la Universitat per a realitzar investigacions, proves pilot o dur a terme projectes d'innovació docent amb assignatures i estudiants reals, en un context flexible però controlat, tot oferint garanties per a l'observació i la recollida de dades.