• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Model educatiu de la UOC
La base del model

El model educatiu de la UOC és el principal tret distintiu de la universitat des dels seus inicis. Està dissenyat amb la voluntat de respondre de forma adequada a les necessitats educatives de les persones que es formen al llarg de la vida, i d’aprofitar al màxim el potencial que ofereix la xarxa per a dur a terme una activitat educativa.

L'àmbit responsable del Model Educatiu de l'eLearn Center treballa per a l'evolució del Model, intentant integrar les últimes tendències pedagògiques i tecnològiques però sense variar-ne la base, a l'hora que vetlla per la seva aplicació en tots els nivells de la docència a la UOC.

Què fa?

 

  • Aquest àmbit és responsable de l'evolució i l'aplicació del model educatiu conjuntament amb els professionals de la UOC.
  • Implica la seva implantació, l'avaluació de forma iterativa i l'anàlisi dels resultats a tots els nivells formatius.
  • Defineix els instruments, els entorns i les metodologies que el formen, amb la millora contínua com a objectiu comú.

Així mateix, s'ocupa de l'elaboració d'un pla de formació global suficientment adaptable a tots els actors involucrats en el procés educatiu: gestió, professorat, col·laboradors...

 

Com ho fa?

  • Es nodreix dels resultats en recerca aplicada i innovació educativa, i alhora incorpora les novetats que marquin les noves tendències pedagògiques i tecnològiques.
  • Treballa conjuntament amb els estudis, àrees i operatius de la UOC.
  • Atén els canvis i evolucions de l'entorn virtual, les eines i els recursos per a l'ensenyament i l'aprenentatge.
  • De forma consensuada, respecta les especificitats de cada grup.