• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Model educatiu de la UOC
Suport a l'eDisseny d'Assignatures (SeDA)

El Suport a l'e-Disseny d'Assignatures (SeDA) és un servei d'assessorament dirigit principalment al professorat que s’organitza en quatre eixos:

 • anàlisi d'assignatures/programa
 • (re)disseny del programa o de les assignatures
 • compartició d'experiències entre docents
 • experimentació amb noves activitats i/o eines

L’objectiu és que aquest servei de suport es basi en evidències i a la vegada també en reculli, tant per retroalimentar els programes i les assignatures com per a millorar el mateix servei.

Amb aquest darrer objectiu, l'eLearn Center posa a disposició del professorat de la UOC, a través d'aquests servei, les activitats següents:

 • Organització de sessions temàtiques, ja sigui sobre metodologies, tipologies d’activitats d’aprenentatge, eines o recursos.
 • Exploració de recursos i eines.
 • Sessions d’anàlisi de programes i assignatures i posterior comunicació de propostes de millora, tant a curt com a mitjà termini.
 • Radiografia del pla docent.
 • Recollida d’experiències i necessitats dels estudiants del programa per tal de poder actualitzar o innovar en el disseny de les assigantures.
 • Anàlisi d’assignatures amb característiques particulars com poden ser baix rendiment, alt abandonament, recursos que generen baixa satisfacció, ús intensiu d’eines, etc.

Aquest servei s'ofereix en diferents modalitats: presencial - virtual, personalitzat - grupal.

Per contactar amb l'equip del Suport a l'e-Disseny d'Assignatures, adreceu-vos a: dissenya@uoc.edu.