• Inici
 • /Programa d'Educació i TIC
 • Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

eLearn Center Programa d'Educació i TIC

Dins els Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, el Programa Educació i TIC reuneix tot el coneixement en aprenentatge en línia de la UOC en forma d'oferta acadèmica. És, per tant, una eina immillorable per a transferir aquest coneixement i fer-lo evolucionar. En aquest sentit, és un entorn de bones pràctiques del model educatiu de la Universitat, atès que s'adreça a un estudiant que espera formar-se amb l'ajut de les últimes tendències educatives en contextos digitals.

Dades del Programa d'Educació i TIC:

 • 2.000 graduats
 • Màster universitari 60 ECTS
 • 5 postgraus de 30 ECTS
 • 4 especialitzacions de 12 ECTS
 • 1 postgrau internacional 30 ECTS
 • Entre 400-500 estudiants al quadrimestre

Oferta formativa del Programa d'Educació i TIC

Màster universitari d'Educació i TIC (e-learning)

Màster universitari

El màster universitari d'Educació i TIC (e-learning) té com a objectiu la formació de docents, dissenyadors, gestors i administradors del món educatiu i empresarial, impulsats per la necessitat de millora i el desig de treure el màxim profit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a l'ensenyament i la formació.

Postgraus i especialitzacions

Postgraus i especialitzacions

L'ampli ventall de postgraus i especialitzacions en e-learning de la UOC ofereix una formació innovadora i de qualitat en un dels àmbits emergents de la societat de la informació com és l'aprenentatge totalment o parcialment en línia (e-learning).

Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)

Doctorat

El programa de doctorat d'Educació i TIC ofereix l'opció d'elaborar tesis doctorals vinculades amb les línies de recerca prioritàries per a l'eLearn Center. Aquest programa persegueix la recollida d'accions i decisions argumentades sobre el factor temps en l'ensenyament en línia.

Aquest doctorat, que també és obert a contribucions de recerca inèdites en l'àmbit de l'e-learning, ofereix especialitzacions en tres àmbits:

 • Processos d'ensenyament i aprenentatge.
 • Organització, gestió i polítiques educatives.
 • Recursos tecnològics per a l'aprenentatge.