• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Recerca aplicada
Què és?

La UOC és una excel·lent font de dades sobre processos d'ensenyament i aprenentatge basats en l'ús de les TIC. Facilitar que professors i investigadors de la Universitat puguin treure profit d'aquest fet, fent ús d'aquestes dades, és un dels objectius d'aquest àmbit, com també ho és promoure la disseminació de les bones pràctiques docents mitjançant els canals habituals.

Objectiu

Potenciar la recerca en e-learning sobre la mateixa UOC, fent servir dades obtingudes en aquest context, per a la millora de la pràctica docent.

Com? Fomentant l'ús de metodologies design based research i action research.

Qui? La recerca a l'eLC s'articula entorn de l'activitat dels:

 

Serveis a l'investigador

 

  • Accés a històric de dades del Campus Virtual.
  • Suport en la identificació de canals de difusió i la presentació dels resultats obtinguts.
  • Llistat de revistes, experts i institucions en l'àmbit de l'e-learning (PDF descarregable)