• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Recerca aplicada
Qui investiga?

Grups de recerca

EdOnline. Educational supports to learn in online environments 

Processos de creació de coneixement en entorns d'aprenentatge virtuals.

Investigadora principal: Teresa Guasch

Edul@b. Educació i TIC

Aplicació de noves metodologies d'ensenyament i aprenentatge mitjançant les TIC.

Investigadora principal: Montse Guitert

eHealthLab. Laboratori de Telemedicina

Integració de les TIC en els sistemes de salut. Plataforma 2.0 d'aplicacions de telemedicina.

Investigador principal: Francesc Saigí

Go2SIM. Innovative tools for e-learning

Anàlisi, disseny i estudi d’eines innovadores aplicades a l’ensenyament. Ludificació i simulació en entorns no presencials (business games).

Investigador principal: Enric Serradell

ITOL. Interactive Tools for Online Learning

Disseny d'espais, eines i recursos que faciliten el procés d'aprenentatge dels estudiants en entorns virtuals en l'àmbit universitari.

Investigador principal: Carlos Monzo

LAIKA

Analítiques d'aprenentatge per a la innovació i la millora de l'educació superior.

Investigadora principal: Teresa Sancho

MeL. Management & eLearning

La docència del management en entorns virtuals. La gestió de l'e-learning.

Investigador principal: Josep Maria Batalla

RETELL. Research in Technology Enhanced Language Learning

Ensenyament i aprenentatge d’idiomes en entorns mixtos i virtuals mitjançant metodologies d’ensenyament i eines tecnològiques innovadores.

Investigadora principal: Christine Appel

TEKING. Technology Enhanced Knowledge and Interaction

Enginyeria del coneixement i interacció persona-ordinador.

Investigadora principal: M. Antònia Huertas