• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Recerca aplicada
Suport a la Recerca Aplicada (SuRA-eLC)

Amb l'objectiu de donar suport a l'activitat de recerca aplicada en l'àmbit de l'e-learning, l'eLearn Center posa a disposició del professorat i del personal investigador de la UOC un servei que dóna resposta a les necessitats d'assessorament més habituals sorgides d'aquesta activitat.

El servei consisteix en sessions personalitzades d'assessorament amb un expert o experta en l'àmbit metodològic corresponent a les necessitats plantejades per l'investigador, amb la finalitat de rebre orientacions per a resoldre qüestions relacionades amb la recerca, tant en la fase inicial de disseny, com en el desenvolupament o en les fases finals.

Concretament, l'assessorament que s'ofereix gira entorn dels aspectes següents o d'altres que hi estiguin relacionats:

 • Anàlisi de dades quantitatives.
 • Anàlisi de dades qualitatives.
 • Disseny i validació d'instruments.
 • Qüestionaris en línia.
 • Creació de bases de dades (preparació de dades per a l'anàlisi).
 • Disseny d'entrevistes.
 • Redacció del text científic per a la publicació.

Poden accedir a aquest servei els membres de la comunitat de la UOC que disposin d'un projecte de recerca en actiu relacionat amb l'e-learning o el model educatiu de la UOC que s'ajusti a les següents condicions:

 • Estar finançat amb una convocatòria interna.
 • Estar finançat amb una convocatòria competitiva externa.
 • Formar part d'una tesi doctoral vinculada a l'eLearn Center.
 • Estar vinculat a un projecte d'innovació Aplica, Innova o impulsat per iniciativa institucional.
 • Ser un estudi o anàlisi realitzat per iniciativa d'un grup d'interès en el marc de l'eLearn Center.

Per a sol·licitar el servei, els interessats o interessades només han de complimentar aquest formulari i l'eLearn Center els facilitarà el contacte amb l'assessor més adequat a la seva demanda.