Pla de Doctorats Industrials

El Pla de Doctorats Industrials és una estratègia liderada per la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb les universitats, amb els objectius d'augmentar la competitivitat i la internacionalització empresarial, retenir el talent i l'alta qualificació, i promoure la incorporació dels doctorands/es en les iniciatives d'R+D+I de les empreses i institucions.

Els agents implicats en els doctorats industrials són l'empresa o institució, la universitat, el doctorand/a i la Generalitat de Catalunya.