• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Coneix l'Escola de Doctorat
Presentació

L'Escola de Doctorat és una entitat de coordinació i organització dels estudis de doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i crea un marc comú de referència per als diferents programes de doctorat que s'hi ofereixen, per tal que puguin desenvolupar les seves activitats seguint uns estàndards de qualitat compartits. L'Escola de Doctorat treballa estretament amb els dos centres de recerca de la universitat, l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eLearn Center (eLC), i amb els estudis de totes les disciplines.

Les funcions de les escoles de doctorat es detallen en el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els estudis de doctorat de l'Estat espanyol. L'objectiu de les escoles de doctorat és doble: crear una estructura que dóna servei als programes de doctorat de la universitat, i dissenyar i desenvolupar una estratègia de recerca vinculada a l'estratègia de la universitat per tal de promoure l'entorn adequat per a dur a terme una recerca innovadora i de qualitat.

L'Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya ofereix tres programes de doctorat en línia: Societat de la Informació i el Coneixement, Educació i TIC (e-learning) i Tecnologies de la Informació i de Xarxes.