• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Espai del rector Trajectòria

El rector de la UOC, Josep A. Planell

Josep A. Planell Estany (Barcelona, 1951) és llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (1975) i doctor en Ciència dels Materials per la Universitat de Londres (1983). Des de l'any 1992 és catedràtic del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (UPC).

Ha estat el director del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la Universitat Politècnica de Catalunya des de la seva creació l'any 1997 fins al 2006 i, posteriorment, director del Centre de Referència en Bioenginyeria de Catalunya (CREBEC) des de l'abril del 2003 fins al desembre del 2005. En aquell mateix mes es crea l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), del qual Planell és el director fins a l'abril de 2013, quan pren possessió del càrrec de rector de la Universitat Oberta de Catalunya.

L'any 2013 va ser guardonat amb el premi George Winter de la Societat Europea de Biomaterials, atorgat per un jurat internacional d'experts esdevenint el primer científic de l'Estat a rebre'l.

També ha rebut, l'any 2001, la Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària de la Generalitat de Catalunya i, l'any 2006, el premi Ciutat de Barcelona en l'àrea de recerca tecnològica. És membre de la Reial Acadèmia de Doctors des del 2006 i membre electe de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Ha estat també vicepresident de la European Society for Biomaterials (Societat Europea de Biomaterials), editor en cap del Journal of Materials Science: Materials in Medicine, i és membre del comitè editorial de diverses revistes científiques.

Les principals àrees d'investigació del Dr. Planell són els biomaterials i l'enginyeria de teixits per a l'aplicació a la medicina regenerativa. És autor o coautor de més de 270 articles publicats en revistes indexades d'àmbit internacional i nacional i d'altres 100 en revistes no indexades. Ha publicat també més de 300 resums i procediments en conferències, congressos i simposis.

És titular de 10 patents espanyoles i ha dirigit i supervisat 13 tesis doctorals, totes avaluades amb la màxima puntuació. Pel que fa a la seva tasca en recerca, ha estat el responsable científic de 10 projectes finançats pel Ministeri espanyol i coordinador d'un projecte STREP finançat per la Comissió Europea.