Presentació - Programa d'Estudis d'Asia Oriental - Estudis d'Arts i Humanitats - Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis d'Arts i Humanitats
Estudis d'Àsia Oriental

Presentació

El Programa d’Estudis de l’Àsia Oriental de la UOC respon a l'interès del món occidental per conèixer els països del món asiàtic d'una manera clara, sòlida i allunyada dels tòpics que els envolten.

Aquest augment de l'interès ha estat suscitat pel gran desenvolupament i importància que les economies de l'Àsia Oriental han assolit en els darrers anys en el conjunt de l'economia mundial i, paral·lelament, per una major influència sobre occident dels aspectes culturals, artístics, socials i religiosos que ens arriben de països com la Xina o el Japó i que, fruit de processos com la immigració o la globalització, s’integren i es reformulen a casa nostra.

El Programa d’Estudis de l’Àsia Oriental, organitzat en una llicenciatura de segon cicle de l'Àsia Oriental i un màster, té com a objectiu formar professionals per tal que assoleixin una visió clara, sintètica i precisa dels països que formen l'Àsia Oriental.

S’hi imparteixen els coneixements necessaris per a entendre la realitat històrica i cultural d'aquests països: en el seu propi context, en el d'un món globalitzat i en el nostre àmbit més proper i quotidià. A partir d’un enfocament interdisciplinari i transversal, s’hi tracten temes com l'economia, la sociologia, l'antropologia, la política, el comerç, la història, la filosofia, la religió, la literatura, l'art, les tradicions i les formes de vida, entre altres.