Enllaços d'interès docent - Programa d'Àsia Oriental - Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis d'Arts i Humanitats
Estudis d'Àsia Oriental

Enllaços d'interès docent

Asia for Educators, Columbia University

Iniciativa del Weatherhead East Asian Institute- Columbia University, que dóna pinzellades breus sobre temes d’història, cultura, geografia, art, etc., a l’Àsia Oriental. Especialment útil pels alumnes com a recurs de fonts primàries on s’incorporen textos de lliure accés en pdf.

Visualizing Cultures, MIT

Recull d’imatges comentades per especialistes sobre diversos temes de la història modern de la Xina i el Japó.

Modern Chinese Literature and Culture, Ohio State University

Directori amb informació sobre bibliografies i materials dedicats a la Xina moderna i contemporània en els àmbits de la literatura, el cinema, l’art, la música i la cultura.

New Books in East Asian Studies

Recull de podcasts dedicats a especialistes en Àsia Oriental que presenten els seus darrers llibres i assaigs.

Canal UNESCO, Youtube

Conté diversos vídeos curts sobre aspectes culturals del Japó, la Xina o Corea. Pot ser una bona eina visual pels alumnes o els professors.

La hora de Asia, RNE

Programa de ràdio de Radio Exterior d’Espanya – Radio Nacional que explica l’actualitat d’Àsia en diferents àmbits. Es poden baixar els podcasts del programa i es pot fer recerca de temes concrets.

JGuide, Stanford University

Guia de la Universitat d’Stanford amb diversos recursos útils (no acadèmics) a Internet sobre Japó (Art, entreteniment, Anime, Manga, Museus, Negocis, etc.).

About Japan: A teacher's resource

Web que va incorporant diferents eines i recursos sobre el Japó. Tot i que és un recurs dissenyat per a l’ensenyament a nivell d’educació primària i secundària, és un bon recurs per a tenir breus resums sobre alguns tòpics socials i històrics del Japó i una bona font per a trobar fotografies que poden servir per a tenir una idea més visual d’aspectes que tractem a l’aula amb l’expressió escrita. Per als nostres estudiants, pot ser una bona eina per a tenir breus notícies sobre alguns aspectes de la història moderna i contemporània del Japó.

Japanese Text Initiative

Web de the University of Virginia Library Electronic Text Center and the University of Pittsburgh East Asian Library que consisteix en un recull de diversos textos de la literatura clàssica japonesa en línia. Compta, a més, amb tota una sèrie d’enllaços addicionals i diccionaris.

National Diet Library

Accés en línia de col·leccions de la NDL on es poden trobar molts recursos visuals sobre la història del Japó –molt interessants les imatges i explicacions de l’intercanvi entre Holanda i el Japó i les imatges d’intel·lectuals de l’Era Meiji.

Koreana - A Quarterly on Korea Art and culture

Revista que engloba molta informació diversa sobre cultura, art, folklore, etc. Curiosament, molts articles es poden trobar en la seva versió en castellà. Pot ser un bon recurs per a que els alumnes busquin informació relacionada amb Corea.

Heilbrunn Timeline of Art History, Metropolitan Museum de Nueva York

Un recurs útil per tal que l’estudiant es familiaritzi amb les principals etapes històriques i l’evolució de l’art de la Xina, Japó i Corea.

OMuRAA (Online Museums Resources of Asian Art)

Repositori de recursos online de museus de tot el món que contenen col·leccions d’art d’Àsia oriental.

World Bank

En aquesta web trobareu, entre d'altres, informació actualitzada de dades estadístiques dels països de l’Àsia oriental.

Freedom House

Web que explica la situació del drets humans i la democràcia a tot el planeta, i espacialment, en el cas asiàtic.  Des de 1972 (1978 en forma de llibre), el web publica un informe anual, Freedom in the World, on descriu el grau de llibertats democràtiques en els països segons un càlcul realitzat en funció de la situació dels drets civils i polítics en una escala d'1 (més lliure) a 7 (menys lliure). Es tracta d’informes que són àmpliament analitzats pels científics socials.

Asia Society

Web de l'Asia Society, una de les principals organitzacions educatives que es dediquen a promoure la mútua comprensió entre els Estats Units i la zona asiàtica. El web conté informació dels camps de les arts, els negocis, la cultura, l'educació i la política.

World Values Survey

El web conté informació sobre l’Enquesta Mundial de Valors, un projecte global d'investigació que explora els valors de les persones i les seves creences, és a dir, com aquestes canvien amb el temps i l'impacte social i polític que exerceixen.

Les variables utilitzades pel WVS són: el suport a la democràcia, la tolerància dels estrangers i les minories ètniques, el suport a la igualtat de gènere, el paper de la religió i els canvis en els nivells de religiositat, l'impacte de la globalització, les actituds cap al medi ambient, el treball, la família, la política, l’identitat nacional, la cultura, la diversitat, la inseguretat i el benestar subjectiu.

The International Journal of Asian Studies

Revista amb un enfocament clarament interdisciplinari sobre temes de ciències socials i humanitats. Els articles solen incloure una mirada comparativa de les diverses regions de l’Àsia.