• Inici
  • /Gestió cultural
  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Gestió cultural

El nostre blog

  • No s'han pogut mostrar els �tems de null
Programa de Gestió cultural

Formem professionals per al món de la cultura

La gestió cultural ha experimentat un creixement notable a causa del nou rol de la cultura en la societat actual i de la necessitat de capital humà capacitat per a respondre als reptes d’un sector tradicional que reclama més competències per a assumir la complexitat tècnica actual.

La capacitació de professionals per a la gestió cultural és una demanda dels agents socials, l’Administració pública, el sector privat i la societat civil per a donar resposta a unes necessitats noves que sorgeixen de l’evolució i la complexitat del sector cultural contemporani. Aquesta necessitat s’expressa tant localment com internacionalment, atès que les interaccions entre diferents realitats són un fenomen de la societat global que té una gran repercussió en el món de la cultura.