Espai professional - Programa de Gestió Cultural - Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Estudis d'Arts i Humanitats
Gestió cultural

Espai professional

Sortides professionals

Les sortides professionals dels titulats en els programes de Gestió Cultural s’inscriuen en els tres sectors de població activa: àmbit públic (administracions de diversos nivells), àmbit associatiu (entitats i fundacions) i àmbit privat (empreses privades de serveis culturals). Entre les sortides més consolidades en cada àmbit destaquem:

 • Gestió i polítiques culturals

  Tècnics d’administracions relacionades amb la cultura, tècnics de planificació i estudis, tècnics d’indicadors culturals, tècnics i consultors amb capacitació per a l’aplicació de polítiques culturals a diferents escales i àmbits, per al disseny i l’avaluació de plans estratègics en entitats públiques i privades i plans d’actuació en projectes i equipaments culturals singulars, entre altres.

 • Sectors i indústries culturals

  Tècnics d’administracions relacionades amb la cultura; gestors d’espais escènics, de sales d’exposicions i d’espais culturals polivalents, i professionals especialistes en els diversos sectors, com ara editorials, empreses audiovisuals, productors teatrals, companyies de dansa i arts en viu.

 • Interpretació i difusió del patrimoni

  Tècnics de difusió del patrimoni natural o cultural, educadors de museus o d’altres organismes patrimonials, experts en difusió del patrimoni, professionals en l’avaluació d’exposicions i d’estudis de públic i dissenyadors de projectes museogràfics, entre molts altres.

 • Turisme cultural

  Professionals del disseny de productes turístics culturals i d’itineraris culturals i patrimonials de tota mena (literaris, naturals, històrics, arqueològics, artístics i etnogràfics), i de la promoció local i la valorització de les iniciatives de desenvolupament territorial vinculades al patrimoni cultural.

  Cal remarcar, també, tot un nou sector professional relacionat amb la incorporació de les TIC a l’àmbit cultural, en el qual destacaríem les iniciatives relacionades amb la comunicació cultural i les TIC, com ara gestor de comunitats en línia (community manager), gestor de webs culturals, productor de continguts culturals digitals, promotor cultural, etc.