• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Estudis d'Arts i Humanitats
Gestió cultural

Oferta formativa

L’oferta acadèmica del programa de Gestió Cultural és formada per un màster interuniversitari programat per la UOC i la Universitat de Girona (UdG), i es complementa amb un ampli ventall de postgraus i especialitzacions.

Aquesta àmplia oferta formativa respon a la necessitat de formar professionals de la gestió cultural en resposta a les necessitats d’un sector molt ampli, en ple creixement i que ofereix diferents oportunitats laborals, i també al fet d’incorporar la cultura al camp de la recerca i la innovació.

Màster Universitari

 • Màster interuniversitari de Gestió cultural UOC-UdG

  Màster interuniversitari dissenyat entre la UOC i la UdG i coordinat per la UOC. Aquest màster proposa una mirada integral, transversal i globalitzadora en l’àmbit de la gestió de la cultura, en integrar una anàlisi aprofundida de les polítiques culturals i tres especialitzacions, que corresponen a les tres àrees d’aquest camp que han experimentat un creixement més notable els darrers anys: la interpretació del patrimoni, el turisme cultural i els sectors i les indústries culturals. És una formació íntegrament virtual, que permet incorporar a la nostra oferta docent les noves realitats a les quals ha portat la generalització de l’ús de les TIC en l’àmbit de la cultura; un màster de 60 crèdits ECTS que té un doble vessant: professionalitzador i de recerca.

  + informació

Postgraus

+ informació

Especialitzacions

+ informació

Programes relacionats

A més d’aquesta àmplia oferta específica de gestió cultural, des dels Estudis d’Arts i Humanitats s’imparteixen altres programes relacionats amb aquesta àrea de coneixement:

 • Màster Universitari de la Mediterrània antiga UOC-UAB

  Màster acadèmic d'estudis avançats que permet a l'estudiant aprofundir en els orígens de la Mediterrània i la seva influència en la nostra societat occidental actual.

  + informació

 • Llibre digital (Postgrau i especialitzacions)

  Per a saber desenvolupar estratègies creatives i eficients entorn del llibre en temps d’Internet.

  + informació