• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis d'Arts i Humanitats
Gestió cultural

Presentació

La gestió cultural ha experimentat un creixement notable a causa del nou rol de la cultura en la societat actual i de la necessitat de capital humà capacitat per a respondre als reptes d’un sector tradicional que reclama més competències per a assumir la complexitat tècnica actual.

La capacitació de professionals per a la gestió cultural és una demanda dels agents socials, l’Administració pública, el sector privat i la societat civil per a donar resposta a unes necessitats noves que sorgeixen de l’evolució i la complexitat del sector cultural contemporani. Aquesta necessitat s’expressa tant localment com internacionalment, atès que les interaccions entre diferents realitats són un fenomen de la societat global que té una gran repercussió en el món de la cultura.

Aquesta oferta, dissenyada en col·laboració amb la Universitat de Girona (UdG), respon a la demanda de formació en la gestió cultural com a resposta a les necessitats d’un sector molt ampli que ofereix diferents oportunitats laborals i que està en ple creixement en els diferents àmbits, i a la incorporació de la cultura en el camp de la recerca i la innovació que la nostra societat reclama.

L’accés a la gestió en el sector cultural no té una regulació específica, i els aspirants procedeixen de formacions de grau de diferents disciplines i estudis. Per aquesta raó hi ha una demanda de formació de postgrau especialitzada que permeti adquirir els coneixements per a la pràctica professional, alhora que s’ofereix un itinerari de recerca orientat a l’elaboració de tesis doctorals.