Presentació - Programa d'Humanitats - Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis d'Arts i Humanitats
Humanitats

Presentació

Les humanitats a la UOC ofereixen una perspectiva global i crítica de la tradició cultural occidental i aporten claus per a entendre el món contemporani.

Aquests estudis abasten un ventall molt ampli de continguts (art, història, filosofia, literatura, ciències socials), però estan integrats per una comprensió transversal del coneixement, un esperit crític i una metodologia de treball que proporciona a l’estudiant competències i eines que faciliten la inserció en el vast món professional de les humanitats i el desenvolupament personal.

En un món on el coneixement és un procés col·lectiu en evolució i el desenvolupament personal és una exigència vital, el model d’aprenentatge continu de la UOC i l’ús de les noves tecnologies capacita l’estudiant per a afrontar els reptes que presenta aquesta societat en transformació constant.

L’organització dels estudis que ofereix el grau d’Humanitats i un ventall ampli d’optativitat permeten a l’estudiant cursar diferents itineraris (humanístic, creació cultural, gestió de la cultura i món contemporani), d’acord amb els seus interessos i orientacions personals.