Espai professional - Programa de Llengua i literatura catalanes - Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis d'Arts i Humanitats
Llengua i literatura catalanes

Administraci pblica

Sortides professionals

  • Dinamitzador/a o planificador/a lingstic/a: elaboraci d'un programa d'actuacions a diferents nivells governamentals per intervenir sobre la situaci lingstica en un entorn determinat a partir d'unes eines de diagnstic i d'avaluaci.

  • Traductor/a: traducci de textos d'una altra llengua cap al catal en diversos formats.

  • Intrpret: traducci oral, simultnia o consecutiva, d'una altra llengua cap al catal.

  • Assessor/a lingstic/a: orientaci i assessorament a l'entorn de qestions de llengua catalana estndard (revisi de textos, atenci de consultes lingstiques i assessorament sobre eines lingstiques).

  • Professor/a d'ensenyament secundari i batxillerat.

  • Examinador/a de catal en processos selectius: execuci de proves orals i avaluaci dels exmens per determinar la competncia lingstica dels aspirants a un lloc de treball.

  • Tcnic/a en normalitzaci lingstica: figura polivalent que pot fer tasques d'ensenyament de catal a adults, assessorament lingstic i promoci de l's de la llengua i gesti lingstica tant en mbits pblics com privats.

Formaci complementria i d'especialitzaci

La titulaci en Llengua i Literatura Catalanes dota els graduats de les competncies fonamentals per a exercir les professions que indiquem. Tanmateix, en la majoria de casos s recomanable, o fins i tot necessria, una formaci complementria de postgrau. Aquesta formaci es pot assolir cursant diversos estudis de postgrau, entre els quals destaquem els segents:

A ms, cal tenir sempre present la gran importncia de l'aprenentatge continuat de llenges per ampliar el potencial d'ocupabilitat. De fet, per exercir alguns dels perfils professionals que esmentem s imprescindible, tamb, saber altres llenges. La UOC ofereix formaci en llenges estrangeres a l'Escola de Llenges.