Espai professional - Programa de Llengua i literatura catalanes - Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis d'Arts i Humanitats
Llengua i literatura catalanes

Traducci

Sortides professionals

  • Traductor/a: traducci de textos d’una altra llengua cap al catal en diversos formats.

  • Intrpret: traducci oral, simultnia o consecutiva, d’una altra llengua cap al catal.

  • Traductor/a i/o intrpret jurdic/a: interpretaci i traducci jurdiques en contextos multilinges.

  • Traductor/a i intrpret jurat/ada d’una altra llengua cap al catal: professional que actua com un fedatari pblic, en el sentit que dna fe que el document tradut o el text que s’interpreta s idntic a l’original, i en el cas de la traducci, en respon amb la seva signatura i el seu segell. Per aix l’exercici de la traducci o de la interpretaci jurada, a diferncia de les altres modalitats, requereix una acreditaci o habilitaci oficial i el traductor o o intrpret ha d’estar inscrit en un registre.

  • Lingista forense: professional especialitzat en l's de proves lingstiques en diferents mbits, que permeten, per exemple, determinar o atribuir autories de textos orals o escrits, detectar plagis, identificar parlants, realitzar perfils lingstics o analitzar la imitaci de textos amb finalitat criminal.

Formaci complementria i d'especialitzaci

La titulaci de Llengua i Literatura Catalanes dota els graduats de les competncies fonamentals per a exercir les professions que indiquem. Tanmateix, en la majoria de casos s recomanable, o fins i tot necessria, una formaci complementria de postgrau. Aquesta formaci es pot assolir cursant diversos estudis de postgrau, entre els quals destaquen els segents, oferts a la Universita Oberta de Catalunya:

A ms, cal tenir sempre present la gran importncia de l'aprenentatge continuat de llenges per ampliar el potencial d'ocupabilitat. De fet, per exercir alguns dels perfils professionals que esmentem s imprescindible, tamb, saber altres llenges. La UOC ofereix formaci en llenges estrangeres a l'Escola de Llenges.