• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Els Estudis de Ciències de la Salut disposen de diferents centres sanitaris associats que participen com a recursos docents en activitats de docència, investigació, assistencials i de desenvolupament professional.