• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Els Estudis de Ciències de la Salut disposen de diferents institucions col·laboradores a nivell acadèmic i per a la realització de pràctiques.