• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis de Ciències de la Salut
Equip

Professorat

Carme Carrion i Ribas
Carme Carrion i Ribas

Doctora en Químiques, en el programa de bioquímica i biologia molecular per la Universitat de Barcelona (2002). 

Màster en Biotecnologia per la UB, UAB i UPC (1995) i en Conflictologia per la UOC (2008).

Durant la primera etapa de la seva recerca va ser membre del grup: "Transport i vehiculació de fàrmacs" de la Universitat de Barcelona (1994 - 2003). Durant aquesta etapa va adquirir expertesa en diferents tècniques de bioquímica i biologia molecular. Actualment pertany al grup de recerca emergent "Medicina Translacional i ciències de la decisió" de la Facultat de Medicina, de la Universitat de Girona. La recerca gira en torn de l'anàlisi de la millor evidència científica existent sobre diferents temes i optimitzar les vies de difusió i implementació d'aquesta evidència en diferents àmbits de presa de decisions clíniques.

Ha estat investigadora de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, col·laborant en l'elaboració i implementació de diferents guies de pràctica clínica i en l'avaluació de l'impacte de la recerca biomèdica, a l’hora que ha participat en diversos projectes de desenvolupament i recerca de salut digital d’àmbit internacional.

Paral·lelament a l'activitat de recerca, he impartit docència a diferents nivells: educació secundària, batxillerat i docència universitària en diferents àrees de coneixement.

Actualment és professora de la UOC i professora associada de la UdG.