• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis de Ciències de la Salut
Recerca i publicacions

Grups de Recerca

Promoció i desenvolupament de programes en telemedicina

El Clúster Iberoamericà de Col·laboració Universitària en Telemedicina (CICUT) és un projecte impulsat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) la missió del qual és promoure i desenvolupar programes de cooperació acadèmica i tecnològica, de recerca i d'innovació en matèria de telemedicina per mitjà del treball col·laboratiu en xarxa dels diversos centres universitaris integrats.

La visió de CICUT és constituir-se com un espai d'excel·lència, que faciliti la col·laboració en xarxa, per a la generació i la compartició de coneixement d'avantguarda sobre noves formes assistencials basades en la integració de les TIC que responguin als reptes plantejats pels canvis socioeconòmics del segle xxi.

Entre les polítiques de col·laboració i cooperació de CICUT, en destaquem tres:

  1. Contribuir al desenvolupament de la telemedicina de manera sustentable per a donar resposta al problema de la bretxa digital que separa països amb diferents nivells de desenvolupament i que aïlla sectors importants de la societat.
  2. Enfortir els vincles entre universitat, societat, sector tecnològic i govern per a normalitzar l'ús de la telemedicina en els serveis de salut.
  3. Fomentar el desenvolupament de xarxes de col·laboració de telemedicina fent ús del web social i les tecnologies 2.0.

En aquest sentit, i donant continuïtat a la llarga relació entre ambdues institucions, es renova la signatura del conveni general de col·laboració amb la Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic (UAEMex), amb la finalitat de promoure i desenvolupar programes de cooperació acadèmica, tecnològica, recerca, actualització i capacitació docent i administrativa d'ambdues institucions. A més d'un conveni específic, que té com a objecte la incorporació de la   en el Clúster Iberoamericà de Col·laboració Universitària en Telemedicina (CICUT) impulsat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).