• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis de Ciències de la Salut
Aparador de treballs final de màster

Nutrició i salut

El paper potencial del sulforafà dietètic en la neuroprotecció

Treball final de Màster - Nutrició i salut
01/07/2015

Autor: Ardite Aguilar, Esther
Màster universitari: Nutrició i Salut
Tutor: Begoña Manuel
Paraules clau: Nutrició, sulforafà, trastorns neurodegeneratius
Idioma: Anglès

+ Enllaç al projecte

Resum:

Les malalties neurodegeneratives estan associades a una morbiditat i mortalitat elevada, i per al seu tractament es disposa d’opcions poc efectives o escasses. En els últims anys, s’han investigat diferents enfocaments farmacològics que podrien prevenir i contrarestar la disfunció neuronal i la mort associades amb les malalties neurodegeneratives. Com una forma alternativa de tractament, s’han proposat estratègies d’intervenció basades en l’ús de fitoquímics. Entre els fitoquímics, el sulforafà [isotiocianat-4-(metilsulfinil)-butà)] (SF) és un isotiocianat present al bròquil i en altres verdures crucíferes i que exerceix un paper pleiotròpic en la modulació de les diferents vies de les cèl•lules neuronals o glials, i mostra efectes neuroprotectors en diversos estudis in vivo i in vitro. Així doncs, el SF sembla ser un compost prometedor amb propietats neuroprotectores que poden tenir un paper important a l’hora de prevenir malalties neurodegeneratives, encara que calen més estudis per a descobrir els efectes protectors màxims del SF. Tenint en compte aquestes consideracions, la ingesta regular de verdures crucíferes pot influir beneficiosament en les malalties neurològiques.

 

 

Creative Commons. Alguns drets reservats
Aquest text està subjecte -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Pots copiar-lo, distribuir-lo i transmetre'l públicament sempre que citis l'autor i Universitat Oberta de Catalunya (UOC), no facis un ús comercial i no en facis obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.