• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
Equip

Professorat

La creació de les titulacions que ofereix la UOC és responsabilitat d'un equip de professorat propi, que vetlla per la qualitat de cadascun dels cursos i assignatures. Aquests professors i professores:

 • mantenen els continguts permanent actualitzats;
 • desenvolupen innovacions per a la millora constant del procés d'aprenentatge;
 • i asseguren la coherència i l'eficàcia de l'acció docent.

 Professor col·laborador

En el decurs del període lectiu, l'aprenentatge dels estudiants a la UOC i el seu progrés en l'assoliment dels objectius de les assignatures té el suport de l'acció personalitzada i continuada del professor col·laborador que realitza la docència de cada assignatura. En el context del Campus Virtual, aquest professor o professora exerceix les funcions de guiatge i d'estímul.

Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació

  • TIBI-2;E_DOCU;422735;0
  • Jordi Sánchez Navarro
  • jsancheznava r r o b auoc.edu
  • TIBI-2;E_DOCU;199069;0
  • Antoni Roig Telo
  • aroigta r r o b auoc.edu
  • TIBI-2;E_DOCU;186083;0
  • Montserrat Garcia Alsina
  • mgarciaalsa r r o b auoc.edu
  • TIBI-2;E_DOCU;213649;0
  • Alexandre Lopez Borrull
  • alopezboa r r o b auoc.edu
  • TIBI-2;E_DOCU;379789;0
  • Judith Clares Gavilán
  • jclaresa r r o b auoc.edu
  • TIBI-2;E_DOCU;660357;0
  • Silvia Martínez Mtez
  • smartinezmartinez1a r r o b auoc.edu
  • TIBI-2;E_DOCU;665775;0
  • Amalia Susana Creus
  • acreus0a r r o b auoc.edu
  • TIBI-2;E_DOCU;70001931;0
  • Agustí Canals Parera
  • acanalspa r r o b auoc.edu
  • TIBI-2;E_DOCU;70003194;0
  • Sandra Sanz Martos
  • ssanzma r r o b auoc.edu