• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
Missió

Els estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC tenen per missió generar nou coneixement en els àmbits de la informació i de la comunicació i retornar-lo a la societat arreu del món a través de la formació de les persones al llarg de la vida, de la difusió de la recerca i de la divulgació.

Valors guia:

 • Cerca del lideratge intel·lectual
 • Ajuda mútua
 • Humilitat acadèmica
 • Transversalitat i interdisciplinarietat
 • Flexibilitat davant dels canvis
 • Esperit crític
 • Innovació docent
 • Sintonia amb el món professional
 • Professionalitat, qualitat i millora contínua
 • Vinculació amb el sistema universitari català i global

Jordi Sánchez-Navarro
Director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació