• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis de Dret i Ciència Política
Difusió i publicacions

Congrés IDP

Que les tecnologies de la informació i de la comunicació i, en particular, el fenomen d'Internet estan tenint un impacte directe i profund sobre els àmbits de coneixement del Dret i de la Política està avui fora de discussió. En la mesura que ens trobem davant d'un procés viu i en ple creixement, es fa necessària una anàlisi permanent de les conseqüències i transformacions que aquest impacte genera.

El Congrés "Internet, Dret i Política (IDP)" pretén oferir una plataforma de reflexió i discussió sobre el contingut i abast d'aquests canvis en el moment actual, així com de les conseqüències que generen en els àmbits legislatius i de l'administració pública. Les temàtiques que s'hi tractaran - democràcia digital, responsabilitat de proveïdors d'Internet, tractament de dades personals, protecció dels consumidors en el comerç electrònic, propietat intel·lectual i llibertat d'expressió a la xarxa, dret penal i TICs, poder judicial i noves tecnologies, fiscalitat a Internet, noves formes de participació política etc.- cobreixen un ampli ventall de les qüestions obertes en aquest camp i poden interessar tant als professionals i estudiosos del dret, com els de la ciència política i de l'administració.

El congrés està impulsat i organitzat pels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya en el marc de l'IN3 (Internet Interdisciplinary Institute), institut que aplega tota l'activitat de recerca que es porta a terme a la UOC i que focalitza majoritàriament la seva activitat en l'estudi dels efectes de la tecnologia en les persones, les organitzacions i la societat en general.

Després de cinc edicions, el Congrés IDP ja es pot considerar com un referent dins del debat sobre la transformacions del dret i la política en la societat de la informació.

Congrés IDP VIII - Reptes i oportunitats de l'entreteniment en líniaEls aspectes legals i polítics de l'entreteniment en línia constitueixen el principal focus temàtic del VIII Congrés Internacional Internet, Dret i Política (IDP 2012). La creixent penetració d'Internet i la millora de les comunicacions de banda ampla, així com l'arribada de les xarxes de nova generació (NGN), estan propiciant un gran desenvolupament de l'entreteniment a la xarxa. L'entreteniment en línia planteja multiplicitat de qüestions rellevants en el pla jurídic, així com en el de la participació política i ciutadana. Entre altres punts, se susciten complexes qüestions de privacitat, propietat intel.lectual, determinació de la llei aplicable, neutralitat de la xarxa, protecció de menors o responsabilitat dels prestadors de serveis d'intermediació.

Congrés IDP VII - Neutralitat de la xarxa i altres reptes per al futurEl VII Congrés Internacional Internet, Dret i Política (IDP 2011), se centrarà en el debat actual sobre la neutralitat de la xarxa i en les seves conseqüències pel al desenvolupament d'Internet, des de la perspectiva del dret i de la ciència política. El congrés tractarà també d'altres qüestions rellevants en els camps del dret i la política que plantegen reptes importants per al futur d'Internet, com ara la protecció de les dades personals, la privacitat i la intimitat amb particular referència a l'anomenat dret a l'oblit, les polítiques i el govern de la xarxa, el dret a l'accés a la informació pública, o l'acció democràtica a la xarxa.

Congrés IDP VI - Cloud Computing: El Dret i la Política pugen al núvolL'any 2010 serà l'any cloud computing. Així ho afirmen nombrosos analistes i especialistes que veuen que s'expandeixen aplicacions que, en lloc de ser executades a l'ordinador de sobretaula o al portàtil, són allotjades en un servidor, ia les que s'accedeix mitjançant un navegador qualsevol. Obrir la nostra participació ciutadana a tothom són possibilitats que ens ofereixen noves oportunitats, però també nous reptes sobre com entenem la feina, les relacions professionals o l'exercici de la democràcia. Aquests reptes i oportunitats constitueixen el punt de trobada de la sisena edició del Congrés Internacional IDP - Internet, Dret i Política, que se centra a analitzar i debatre els diferents problemes jurídics i polítics que planteja o pot plantejar la massiva extensió del cloud computing tant a escala professional com personal i ciutadana.

Congrés IDP V - Cara i creu de les xarxes socialsLa cinquena edició del Congrés Internacional IDP - Internet, Dret i Política se centra en les xarxes socials, de les quals en pretén oferir una visió ponderada a través de discussions equilibrades sobre els diferents problemes jurídics i polítics que plantegen.

Congrés IDP IX - Big Data: Reptes i OportunitatsEls aspectes legals i polítics que planteja l'anomenat Big Data constitueixen el principal focus temàtic del IX Congrés Internacional Internet, Dret i Política (IDP 2013). Amb el terme Big Data se sol designar el fenomen del creixement exponencial en la generació i emmagatzematge de dades i els problemes vinculats al seu processament, anàlisi i utilització. Aquestes dades procedeixen tant de la web i de les xarxes socials en particular, com de moltes altres fonts, tant en el sector públic com en el privat, on es capturen constantment dades meteorològiques, financeres, d'investigació científica, de salut pública, hàbits dels consumidors, o de geolocalització, per assenyalar només alguns camps.

Congrés IDP IV - Programari Social i Web 2.0: Implicacions jurídico-polítiquesAquesta quarta edició del Congrés s'articula entorn de dos grans eixos temàtics: per una banda, la repercussió de les noves eines de programari social WEB 2.0 i el seu ús cada cop més massiu en les pràctiques polítiques, el govern electrònic i la seva regulació i, per l'altra, l'estat actual del debat encara obert sobre quin ha de ser el grau d'intensitat de la regulació de continguts en un context d'integració de tecnologies i de convergència digital.

Congrés IDP III - Noves perspectivesAquest tercer congrés se centra en les qüestions que a data d'avui constitueixen els reptes i novetats més rellevants en els camps del copyright, la protecció de dades, la seguretat a la xarxa, els problemes de responsabilitat, el vot electrònic i la nova regulació de l'Administració electrònica, a més de dedicar un espai específic a l'estat actual de l'ús de les noves tecnologies per part dels professionals del dret.

Congrés IDP II - Anàlisi i prospectivaEl II Congrés Internet, Dret i Política vol oferir una plataforma de reflexió i anàlisi sobre les transformacions que es donen en els àmbits legislatius i de l'administració pública en l'era de la societat de la informació. Els temes que s'hi tractaran -la reforma del govern d'Internet, l'administració electrònica en l'àrea de justícia, la tutela penal de les transaccions electròniques, la conservació de les dades de trànsit en les comunicacions electròniques, la responsabilitat de l'Administració per la informació a Internet i els webs i els partits polítics- cobreixen un ampli ventall de les qüestions obertes en aquest camp i que poden ser interessants tant per als professionals i estudiosos del dret com per als de la ciència política i de l'administració.

Congrés IDP I - Les transformacions del dret i la política en la societat de la informacióEl Congrés "Internet, Dret i Política: les transformacions del dret i la política en la societat de la informació" pretén oferir una plataforma de reflexió i discussió sobre el contingut i abast d'aquests canvis en el moment actual, així com de les conseqüències que generen en els àmbits legislatius i de l'administració pública.