• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis de Dret i Ciència Política
Difusió i publicacions

Revista IDP

IDP. Revista d'Internet, Dret i Política pretén ser una plataforma de reflexió i discussió sobre el contingut i abast dels canvis que les tecnologies de la informació i la comunicació -i, en particular, el fenomen d'Internet- comporten en els camps del dret, la política i l'Administració pública: la democràcia digital, el tractament de dades personals, la responsabilitat dels proveïdors d'Internet, la propietat intel·lectual i la llibertat d'expressió a la xarxa, l'administració electrònica, les noves formes de participació política i la protecció dels consumidors a Internet, són alguns dels temes que poden ser objecte de les contribucions a la revista. I això tant des del punt de vista de la reflexió teòrica com de la presentació d'experiències concretes en alguns d'aquests camps.

La revista està impulsada pels professors dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya -l'activitat de recerca dels quals està centrada primordialment en l'anàlisi de l'impacte que els nous desenvolupaments tecnològics estan tenint en els àmbits jurídics, polítics i de l'Administració- i està oberta a tots aquells estudiosos i professionals del dret i de la política que hi vulguin contribuir.

Cada número d' IDP. Revista d'Internet, Dret i Política inclou un tema monogràfic, alguns articles d'anàlisi, una secció de ressenyes (sobre activitats de recerca, publicacions recents, congressos, etc.) i una secció de novetats legislatives comentades.

IDP nº17El fenomen actual de les dades massives o Big Data (és a dir, la generació i l'emmagatzematge d'una gran quantitat de conjunts de dades estructurades, no estructurades o semiestructurades a gran velocitat) s'accentua per l'auge de les xarxes socials o la proliferació del comerç electrònic, que requereixen una gestió molt elevada de grans volums d'informació.

IDP nº16A l'empara d'internet i de les xarxes socials o les xarxes d'intercanvi d'arxius van sorgint formes noves de delinqüència que exigeixen mecanismes nous tant de prevenció com de repressió. El farming, el phishing i, més recentment, el cyberbulling són conductes delictives que han aflorat i es van estenent al ritme que ho fa l'ús d'internet en la nostra societat.

IDP nº15En aquest número de la revista s'analitza una de les innovacions legislatives que més controvèrsia ha suscitat a la xarxa: la coneguda com a «Llei Sinde». Amb relació a la Llei Sinde, publiquem el treball de Fernando Carbajo Cascón, professor titular de Dret mercantil de la Universitat de Salamanca, que s'ocupa dels aspectes substantius de la norma. A més, en el monogràfic d'aquest número de la revista Internet, Dret i Política publiquem la versió escrita i desenvolupada de les conferències pronunciades per diferents experts en el VIII Congrés Internet, Dret i Política, que es va fer el juliol del 2012.

IDP nº14Com totes les activitats que es desenvolupen a internet, l'entreteniment en línia planteja nous reptes al dret i genera nous dubtes sobre l'eficàcia de les normes en vigor. La privacitat o la propietat intel·lectual, passant per la neutralitat de la xarxa, la protecció dels menors o la responsabilitat dels subministradors de serveis intermediaris es veuen afectats amb diversa intensitat per les diferents manifestacions de l'entreteniment en línia, així com l'ús que de les mateixes fem. Precisament, aquests i altres aspectes van constituir el centre d'atenció de la vuitena edició del congrés Internet, Dret i Política celebrat a Barcelona el juliol de 2012. D'aquests aspectes donem una primera notícia en aquest número de la revista IDP i tornarem a ells en el proper número. en particular, publiquem una selecció de les comunicacions presentades al VIII Congrés IDP.

IDP Nº 13Aquesta vegada, la revista IDP centra l'atenció del monogràfic en la neutralitat de la Xarxa i el dret a l'oblit que van ser l'objecte sobre el qual es va focalitzar la setena edició del Congrés Internet, Dret i Política (2011). L'elecció d'aquests temes com a eixos centrals del VII Congrés IDP, i ara del monogràfic, respon a la voluntat dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya d'aportar elements útils a la discussió institucional i social que poden millorar el debat actual sobre aquestes qüestions.

IDP nº 12L'Administració tributària: una guia per al desenvolupament de l'Administració electrònica a Espanya és el monogràfic publicat en el nº 12 de la revista amb diferents articles d'experts en l'àmbit Tribitari i de les TIC.

IDP nº11El VI Congrés sobre Internet, dret i política. és l'eix temàtic del monogràfic que recull les ponències presentades en el sisé congrés sobre Internet, dret i política. L'apartat d'articles ofereix les contribucions d'Inmaculada Barral, Cristina Cullell March i Isabel Viola Demestre .

IDP nº10El número 10 de la revista IDP es presenta sota el monogràfic de la Dra. Esther Vilalta Justícia relacional i mètodes electrònics de resolució (ODR): cap a una harmonització tècnica i legal. Tanmateix es presenta un article que tracta la projectada reforma de la Comissió de Propietat Intel·lectual del Ministeri de Cultura.

IDP nº 9Sota el nom de Privacitat i xarxes socials es presenta el nou número de la revista corresponent al 2009 on es presenta el monogràfic sobre el V Congrés Internet, Dret i Política (IDP). Cara i creu de les xarxes socials.

IDP nº8El número 8 presenta el monogràfic Programari Lliure, els articles del qual aborden els temes clau d'aquest àmbit com són la producció col·lectiva de coneixement, o el programari lliure com a element de desenvolupament de l'Administració Electrònica.