• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis de Dret i Ciència Política
Missió

Consell Assessor

Missio

El Consell Assessor dels Estudis de Dret i Ciència Política està integrat per representants dels col·legis professionals, professionals en actiu i responsables d’organismes vinculats a les àrees de coneixement pròpies dels Estudis. Es tracta d'un instrument que permet millorar la connexió entre l’activitat docent i les necessitats del món professional. Està format per:

 

-         Anabel Marcos Vilar. Directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

          (En representació, va assistir: Marta Roca)

-         Antonio Recio Cordoba. President de l’Audiència Provincial de Barcelona.

          (En representació, va assistir: Josep Guiu

-         Agustí Colomines i Companys. Director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

-         Anna Parés i Rifà. Degana del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

-         Miquel Roca i Junyent. President del Consell d’Administració del Despatx Roca Junyent.

-         Josep Oriol Rusca i Nadal. Degà de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona.

-         Gabriel Capilla Vidal. Director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.