• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis d'Economia i Empresa
Estudis d'Economia i Empresa

Business School

L'Escola de Negocis de la UOC (UOC Business School) neix amb la voluntat de construir una xarxa d'aprenentatge i ofereix un programa de capacitació per a abordar tres dels principals problemes que té avui el teixit empresarial: la formació en creació, gestió i direcció d'empreses; el canvi empresarial, i la productivitat i la competitivitat de les empreses.

Per mitjà de serveis de formació, recerca, assessoria, emprenedoria i innovació i d'un viver virtual d'empreses, la UOC Business School vol capacitar els seus estudiants en les competències necessàries per a crear, gestionar i dirigir empreses en el context de canvi definit per la globalització econòmica i la consolidació de l'empresa xarxa.

La proposta d'aprenentatge de la UOC Business School s'organitza entorn a l'eix de formació per a MBA i funcions directives.

A qui ens adrecem

El programa de capacitació de la UOC Business School té un públic objectiu determinat:

  • L’eix formatiu per a MBA i funcions directives s'adreça a estudiants que vulguin desenvolupar les seves tasques directives en empreses més grans i fer-les competitives en el context dels negocis internacionals.