• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis d'Economia i Empresa
Equip

L'equip dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC està format per professorat, tutors, professor col·laboradors i personal de gestió:

  • El professorat és responsable de les titulacions i vetlla per la qualitat dels cursos i assignatures. Cada professor coordina un conjunt d’assignatures i s’encarrega de mantenir els continguts actualitzats, desenvolupar innovacions per a millorar el procés d'aprenentatge i assegurar la coherència i eficàcia de la docència.

    Actualment comptem amb 40 professors i professores, els quals treballen a la UOC a temps complert, són actius en recerca i compten amb una àmplia experiència en la seva àrea de docència.
  • Els tutors guien els estudiants de manera personalitzada, assessorant-los en la matrícula i resolent els dubtes que puguin sorgir al llarg de la titulació.  Els tutors són coordinats per el/la director/a de la titulació.
  • Els professors col·laboradors guien el procés d’aprenentatge de l’estudiant en el marc d’una assignatura. Són els responsables de dinamitzar l'aula, dirigir l'aprenentatge de l'estudiant i resoldre els seus dubtes i consultes. Aquests docents són coordinats pel professor responsable de l’assignatura.

    Tant els tutors com els professors col·laboradors dels Estudis d’Economia i Empresa són titulats i compten amb experiència docent i/o professional en l’àmbit de la titulació en la que col·laboren.
  • Els Estudis compten amb el suport del personal de gestió, que vetlla pel bon funcionament dels diferents programes, col·laborant amb la direcció, el professorat, els tutors i els professors col·laboradors.