• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Estudis d'Economia i Empresa
Equip

Professorat

La creació de les titulacions que ofereix la UOC és responsabilitat d'un equip de professorat propi, que vetlla per la qualitat de cadascun dels cursos i assignatures. Aquests professors i professores:

 • mantenen els continguts permanent actualitzats;
 • desenvolupen innovacions per a la millora constant del procés d'aprenentatge;
 • i asseguren la coherència i l'eficàcia de l'acció docent.

 Professor col·laborador

En el decurs del període lectiu, l'aprenentatge dels estudiants a la UOC i el seu progrés en l'assoliment dels objectius de les assignatures té el suport de l'acció personalitzada i continuada del professor col·laborador que realitza la docència de cada assignatura. En el context del Campus Virtual, aquest professor o professora exerceix les funcions de guiatge i d'estímul.

Estudis d'Economia i Empresa

  • Directora d'Estudis
  • Àngels Fitó Bertran
  • afitoba r r o b auoc.edu
  • Director de Programa Global Executive Education / Màster propi Direcció i gestió de la Innovació
  • Ramon Gonzalez Cambray
  • rgonzalezca r r o b auoc.edu
  • Director del Programa del Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals
  • Xavier Baraza Sánchez
  • jbarazaa r r o b auoc.edu
  • Directora del Programa del Màster Universitari en Organitzacions en l'Economia del Coneixement
  • María Jesús Martínez Argüelles
  • mmartinezarga r r o b auoc.edu
  • Directora del Grau en Economia
  • Carolina Hintzmann Colominas
  • chintzmanna r r o b auoc.edu
  • Directora del Programa del Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats
  • Carmen Pacheco Bernal
  • mpachecoba r r o b auoc.edu
  • Director del Grau de Turisme
  • Joan Miquel Gomis López
  • jgomisla r r o b auoc.edu
  • Director del Màster de Responsabilitat Social Corporativa
  • Lluís Garay Tamajón
  • lgaraya r r o b auoc.edu
  • Director del Programa de Màster Universitari en Anàlisi de l'Entorn Econòmic
  • Albert Puig Gómez
  • apuiggoa r r o b auoc.edu
  • Director del Programa del 2n cicle ADE
  • Fernando Álvarez Gómez
  • falvarezgoa r r o b auoc.edu