• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Estudis d'Economia i Empresa
Equip

Professorat

La creació de les titulacions que ofereix la UOC és responsabilitat d'un equip de professorat propi, que vetlla per la qualitat de cadascun dels cursos i assignatures. Aquests professors i professores:

 • mantenen els continguts permanent actualitzats;
 • desenvolupen innovacions per a la millora constant del procés d'aprenentatge;
 • i asseguren la coherència i l'eficàcia de l'acció docent.

 Professor col·laborador

En el decurs del període lectiu, l'aprenentatge dels estudiants a la UOC i el seu progrés en l'assoliment dels objectius de les assignatures té el suport de l'acció personalitzada i continuada del professor col·laborador que realitza la docència de cada assignatura. En el context del Campus Virtual, aquest professor o professora exerceix les funcions de guiatge i d'estímul.

Estudis d'Economia i Empresa

  • Director dels Programes de l'Àrea MBA i Funció Directiva
  • Enric Serradell López
  • eserradella r r o b auoc.edu
  • Directora de Programa del Grau de Direcció i Administració d'Empreses
  • Laura Lamolla Kristiansen
  • llamollaka r r o b auoc.edu
  • Directora del Programa del Grau de Relacions Laborals i Ocupació
  • Elisabet Motellón Corral
  • emotellona r r o b auoc.edu
  • Màster Propi Direcció de màrqueting i comunicació
  • Irene Esteban Millat
  • iestebanma r r o b auoc.edu
  • Màster propi Direcció econòmica i financera de l'empresa
  • Joan Llobet Dalmases
  • jllobetdaa r r o b auoc.edu
  • Màster Propi Direcció i Gestió de Recursos Humans
  • Pilar Ficapal Cusi
  • pficapala r r o b auoc.edu
  • Màster propi en alta gestió en política i estratègia dels destins turístics (ECTS) / Diploma de Postgrau en Direcció i màrqueting d'organitzacions turístiques UOC-UIB / Directora del Màster Universitari de Turisme, Sostenibilitat i TIC
  • Soledad Morales Pérez
  •  
  • Màster propi Logística integral i operacions
  • Marta Viu Roig
  •  
  • Professor/a
  • Gisela Ammetller Montes
  • gammetllera r r o b auoc.edu