• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis d'Economia i Empresa
Recerca

Doctorat

El professorat dels Estudis dirigeix tesis doctorals en el marc de dos dels programes de l’Escola de Doctorat de la UOC:

En el marc del Doctorat de Societat de la informació i el coneixement, la recerca s'agrupa en diverses àrees:

Àrea: Economia aplicada
Línies de recerca Grups de recerca / investigadors
Economia laboral

Grup i2TIC - Pilar Ficapal

Elisabet Motellón

Economia internacional / Macroeconomia

Grup  DigiBiz - Josep Lladós

Grup i2TIC - Joan Torrent

Albert Puig

Economia urbana i regional

Grup DigiBiz - Josep Lladós

Grup T-Urba - Ramon Riberta

Daniel Liviano

Fiscalitat Fernando Álvarez
Mercats financers

Grup DigiBiz - Elisabet Ruiz

Daniel Liviano

Neus Orgaz

Àrea: Turisme
Línies de recerca Grups de recerca / investigadors
Turisme, empresa i responsabilitat social

Grup LNT - Joan Miquel Gomis

Grup LNT - Oriol Miralbell

Grup LNT - Francesc Gonzàlez Reverté

Grup LNT - Soledad Morales

Lluís Garay

Neus Orgaz

En el marc del Doctorat d'Educació i TIC (e-learning), la recerca s'agrupa, per una banda, al voltant dels àmbits de l'economia i l'empresa i, per l'altra, en torn al turisme: