• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Equip

L'equip dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC està format per professorat, tutors, professors col·laboradors i personal de gestió.

 • El professorat és responsable de les titulacions i vetlla per la qualitat dels cursos i assignatures. Cada professor coordina un conjunt d’assignatures i s’encarrega de mantenir els continguts actualitzats, desenvolupar innovacions per a millorar el procés d'aprenentatge i assegurar la coherència i eficàcia de la docència.

  Actualment comptem amb 55 professors i professores, els quals treballen a la UOC a temps complert, són actius en recerca i compten amb una àmplia experiència en la seva àrea de docència.

  Consulta el directori de professorat dels Estudis.
   
 • Els tutors guien els estudiants de manera personalitzada, assessorant-los en la matrícula i resolent els dubtes que puguin sorgir al llarg de la titulació. Els tutors són coordinats per el/la director/a de la titulació.
   
 • Els professors col·laboradors guien el procés d’aprenentatge de l’estudiant en el marc d’una assignatura. Són els responsables de dinamitzar l'aula, dirigir l'aprenentatge de l'estudiant i resoldre els seus dubtes i consultes. Aquests docents són coordinats pel professor responsable de l’assignatura. 
   


   
 • Tant els tutor/es com els professors col·laboradors dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació són titulats i compten amb experiència docent i/o professional en l’àmbit de la titulació en la que col·laboren.
   
 • Els Estudis també compten amb el suport del personal de gestió, que vetlla pel bon funcionament dels diferents programes, col·laborant amb la direcció, el professorat, els tutors i els docents col·laboradors.

  Consulta el directori del personal de gestió dels Estudis

acadèmica gestió