• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Presentació

La nostra història

La nostra història

 

1996

L’equip de govern de la UOC decideix crear els Estudis d’Informàtica per a impartir les titulacions d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (ETIG) i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (ETIS), amb la intenció d'ampliar-ho més endavant amb l'Enginyeria Informàtica (EI). Ramon Puigjaner és designat director d’aquests nous Estudis.
 

1997

S'aproven els plans d'estudi d'ETIG, ETIS i EI (Reial Decret 217/1997 del 14 de febrer del 1997 i publicats al BOE del 7 de març del 1997).

El setembre es comencen a impartir les titulacions d'ETIG i ETIS, amb sengles grups pilots de més de 200 estudiants cadascun. Aquestes titulacions tenen una durada teòrica de tres anys (sis semestres), amb 210 crèdits, dels quals 162 són obligatoris, 24 optatius i 24 de lliure elecció. Entre els crèdits obligatoris hi ha un treball de fi de carrera de 12 crèdits.

Cristina Nogués passa a ser la nova directora dels Estudis d'Informàtica, els quals s'ubiquen a la seu de la UOC d'avinguda del Tibidabo, 39-43 de Barcelona. Els Estudis consten d'un equip de només 5 persones: la directora dels Estudis, 3 professors i una secretària.

Aquest mateix any s'incorporen els primers tutors i consultors, que donaran servei als primers estudiants i participaran en les primeres 4 assignatures que s'impartiran aquell primer semestre.
 

1998

Segueix el desplegament de les titulacions d'ETIG i ETIS i s'incorporen 6 nous professors. S'incorpora als Estudis la coordinació de l' assignatura de "Multimedia i Comunciació a la UOC", obligatòria i transversal de tots els estudis de la UOC.
 

1999

El maig s'aproven nous plans d’estudis per a ETIG i ETIS. Aquestes titulacions passen a estar formades per 208,5 crèdits i s'acabaran de desplegar aquell mateix curs.

El setembre comença el nou títol de Graduado Multimedia a Distancia (GMMD), amb la participació de dos professors. El nou GMMD consta d'un pla d’estudis de 3 anys i 225 crèdits i és una titulació pròpia oferta conjuntament per la UPC i la UOC.

Els Estudis d'Informàtica s'ubiquen a les oficines de l'edifici d'avinguda del Tibidabo, 47 i passen a anomenar-se Estudis d'Informàtica i Multimèdia.
 

2000

La UOC inicia, conjuntament amb l'editorial Planeta, un nou projecte per a oferir les seves titulacions en llengua castellana. Es preparen les titulacions de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión –ITIG– i Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas –ITIS). El nou projecte UOC-Planeta ocupa dues plantes de l’edifici World Trade Center, al port de Barcelona.

S'incorporen als Estudis 4 nous professors per al GMMD i 3 nous professors per a les titulacions d'Informàtica.

La UOC construeix un nou edifici al costat de l'edifici antic d'avinguda del Tibidabo, 39-43, i els Estudis d'Informàtica passen a ocupar-ne la planta -1.
 

2001

Es titulen els primers graduats d'ETIG i ETIS.

S'inicia l'Enginyeria Informàtica. Aquesta nova titulació és un segon cicle tant per a ETIG com per a ETIS. El seu pla d’estudis consta de 120 crèdits, distribuïts en 4 semestres. D'aquests, 72 són obligatoris (entre aquests, un Projecte Fi de Carrera de 9 crèdits), 36 optatius i 12 de lliure elecció.

Cristina Nogués deixa la UOC i la direcció dels Estudis és assumida, a partir del setembre de 2001, per Rafael Macau.

Es crea la figura del Director de programa (DP), responsable del desplegament i bon funcionament de cada titulació, rellevant d'aquestes funcions al director/a dels Estudis, el qual exercirà una direcció a nivell més estratègic.

El juny el professorat del GMMD passa a formar part de UOC-Planeta i se'n va a l'edifici del World Trade Center. La resta dels Estudis d'Informàtica i Multimèdia segueixen treballant des del nou edifici d'Av. Tibidabo, 39-43, però passen a la planta 0.
 

2002

El mes d'abril es constitueix la primera Comissió d’estudis dels Estudis d'Informàtica i Multimèdia, un nou òrgan consultiu format pel director dels estudis, els directors de programa i representants escollits d’entre i pels estudiants. La finalitat d'aquest nou òrgan és tenir un espai on posar en comú qüestions que preocupen els estudiants i mirar de resoldre-les.

S'inicia el primer programa de màster dels Estudis: Màster en Direcció de les tecnologies de la Informació i la comunicació.
 

2003

Es titula el primer graduat d'EI i finalitza el desplegament de les assignatures obligatòries de l'Enginyeria Informàtica.

Es defineixen dues figures de tutor: tutors d'inici (durant els primers 3 semestres de l'estudiant a la UOC) i tutors de seguiment (a partir del 4t semestre).

S'incorpora la primera Tècnica de Gestió de Programa (TGP), una nova figura que servirà de pont entre els Estudis i i l’Àrea Acadèmica, assumint bona part de les tasques administratives relacionades amb els programes.
 

2004

El febrer comencen nous plans d’estudis per a ETIG, ETIS i GMMD, més clars i més curts que els anteriors (de 180 crèdits).

Finalitza la col·laboració conjunta UOC-UPC per al GMMD. La UOC segueix oferint aquesta titulació com a títol propi de la Universitat.

El professor Ramon Segret es jubila. El juny se celebra la Primera Caminada "Ramon Segret" dels Estudis, amb la participació dels professors propis i l'equip de gestió dels Estudis. En aquesta primera edició, la caminada anirà de l’edifici d'Avinguda del Tibidabo fins a Sant Cugat.
 

2005

Comença a impartir-se la titulació d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica. Els Estudis passen a anomenar-se Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.

Els Estudis ja compten amb 37 professors propis, 2 TGPs i una secretària i es traslladen al nou edifici de la UOC de Can Jaumandreu del 22@, a la Rambla del Poblenou. 156.
 

2006

Es graduen els primers titulats en Enginyeria informàtica en llengua castellana.

En el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), la UOC reconeix la competència pròpia “ús i aplicació de les TIC en l’entorn acadèmic professional". En base al treball d’aquesta competència, l'assignatura de "Multimèdia i Comunicació" evoluciona cap a l'assignatura de "Competències TIC", de 6 crèdits, obligatòria i recomanada el primer semestre a tots els graus. Aquesta assignatura s'inicia aquest any per a Dret, Humanitats i Psicologia.

Els Estudis ja ofereixen 8 àrees de màster i postgrau: Direcció i Gestió de les TIC, Business Intelligence, Seguretat Informàtica, Multimèdia, CISCO, MS .NET, Enginyeria del Programari i Bioinformàtica.
 

2007

Se celebra el desè aniversari amb el professorat, docents col·laboradors, equip de gestió i altres persones vinculades als Estudis. Deu anys després dels seus inicis, els Estudis compten amb més de 8.800 estudiants distribuïts en 17 programes de grau i postgrau.

L’AQU avalua positivament els programes d’Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió, d’Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes i el segon cicle d’Enginyeria Informàtica.

S'avança en el procés de definició i disseny del conjunt de graus i màsters oficials, que s'han de posar en funcionament dins del marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
 

2008

El Ministeri d'Educació verifica positivament els tres nous graus adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior: Grau d’Enginyeria Informàtica, Grau de Multimèdia i Grau de Tecnologies de Telecomunicació. D'aquesta manera, i després de deu anys de funcionament del títol propi de Graduat en Multimèdia de la UOC, la nova titulació de grau en Multimèdia ja és oficial.

Es dissenyen els màsters universitaris que donaran continuïtat als tres graus dels Estudis: el Màster d’Aplicacions Multimèdia, el Màster d’Enginyeria Informàtica i el Màster d’Enginyeria de Telecomunicació.
 

2009

El febrer s’inicia la docència del Grau d’Enginyeria Informàtica, el Grau de Tecnologies de Telecomunicació i el Grau de Multimèdia, amb un total de 840 estudiants.

El Consell d’universitats verifica positivament els màsters universitaris que donaran continuïtat als tres graus que estan en funcionament.

L'equip de gestió dels cursos de Postgrau propi de l'àrea d'informàtica, multimèdia i telecomunicació –un gestor d'activitat de postgrau (GAP) i una tècnica de gestió de programes (TGP)- s'integren als Estudis.
 

2010

El Consell d’universitats verifica positivament el Màster interuniversitari en Seguretat de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, un màster conjunt de la UOC, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili, i que també compta amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears.

Es posa en marxa el nou laboratori remot dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, a l’edifici del 22@ de la UOC. El nou laboratori amb hardware d’accés remot, dóna servei als estudiants del grau de Tecnologies de Telecomunicació i el futur màster universitari d’Enginyeria de Telecomunicació.

Els Estudis renoven la seva presència a Internet amb un web actualitzat, un nou blog sobre informàtica i una pàgina a Facebook.
 

2011

Inici dels màsters universitaris (Màster d’Aplicacions Multimèdia, Màster d’Enginyeria Informàtica, Màster d’Enginyeria de Telecomunicació i Màster interuniversitari en Seguretat de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions).

Els Estudis estan formats per 55 professors propis i 7 persones de gestió i compten amb la col·laboració de més de 500 tutors i consultors.


Agraïm la col·laboració del professor Ramon Segret en l'elaboració d'aquest breu repàs sobre la història dels Estudis.