• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Recursos

Exemples d'activitats

El sistema d’avaluació de la UOC es basa en l’avaluació continuada, un component metodològic que en el marc del nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior es considera clau per a un aprenentatge constant i consolidat.

Amb la finalitat de marcar un ritme de treball concret i garantir l’assoliment dels objectius de l’assignatura, l’avaluació continuada proposa un conjunt d’activitats per fer al llarg del semestre, que poden ser proves d’avaluació continuada (PAC) o pràctiques.

Les assignatures de les titulacions en informàtica, multimèdia i telecomunicació solen combinar 3 models d’avaluació diferents:

  • Avaluació continuada (PAC i/o pràctica) i examen final obligatori.

  • Avaluació continuada (PAC i/o pràctica) i prova de síntesi (o examen final si l'estudiant no ha pogut seguir l'avaluació continuada).

  • Avaluació continuada (PAC i/o pràctica).

Proves d'avaluació continuada: PACs i pràctiques

A continuació us mostrem exemples de les diferents proves: