• Inici
  • /Capacitació digital
  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir
Imatge recurs àrea de Capacitació digital
Capacitació digital

Presentació

Capacitació digital és una àrea de coneixement transversal de la Universitat Oberta de Catalunya. El nostre principal objectiu és impartir una formació virtual de qualitat entorn les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, centrant-nos en l’adquisició de competències digitals i especialment en l’ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional i el treball en equip en xarxa.

Des de l'Àrea de Capacitació Digital entenem que la competència digital va més enllà del coneixement purament tecnològic i es vincula amb l'interès, l'actitud i la capacitat dels individus per a utilitzar adequadament las TIC per a accedir a la informació, administrar-la, integrar-la i avaluar-la, comunicar-se en diferents llenguatges i construir nous coneixements, a fi de participar efectivament en les formes emergents de societat i cultura.