• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Capacitació digital

Recerca

Edulab

Edul@b

Edul@b, grup de recerca en educació i TIC, ha estat reconegut com a grup de recerca emergent per la Generalitat de Catalunya (SGR591). La seva recerca té com a objectiu investigar els usos i les aplicacions de les TIC que permetin transformar i millorar la pràctica educativa. El grup està vinculat a l'eLearn Center, centre de recerca, innovació i formació de la Universitat Oberta de Catalunya.
L'àmbit de recerca del grup se situa en el camp de la didàctica i l'organització educativa, especialment en els àmbits de la tecnologia educativa i l'aprenentatge electrònic (e-learning).

Esbrina

Esbrina

El grup de recerca consolidat Esbrina. Subjectivitats i entorns educatius contemporanis –2009SGR 0503– és l'evolució del grup de recerca, consolidat des de l'any 1995, Formació, Innovació i Noves Tecnologies –1995SGR 354, 1996SGR 111, 1998SRG 44, 2000SGR 14, 2001SGR 37, 2005SGR 431. El canvi de nom respon a la necessitat de reflectir de manera més evident el tipus de recerca, divulgació i transferència del coneixement dut a terme per un grup transdisciplinari –integrat per doctors i llicenciats en Pedagogia, Psicologia, Antropologia, Sociologia, Filosofia, Informàtica, Belles Arts i Història de l'Art– profundament interessats per les condicions i els canvis actuals de l'educació.