• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Innovació

Grups i programes de recerca

Què és innovació?


Introducció per primera vegada d'una nova o modificada metodologia a partir d’una idea, invenció o reconeixement d’una necessitat, amb l'objectiu final de promoure la qualitat educativa.

Les activitats d'innovació docent dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació es concreten en un conjunt de resultats, com són els projectes, publicacions i participacions a congressos i seminaris.